På svenska

SARV

Finlands Kritikerförbund (SARV på finska) är en professionell riksorganisation som omfattar kritiker inom olika områden i konsten. Dess centrala målsättning är att befrämja kritikernas professionella verksamhet och förbättra yrkeskunskapen. Förbundet verkar för att förbättra sina medlemmars ekonomiska, sociala och rättsliga positioner. Finlands Kritikerförbund har grundats år 1950 och har numera cirka 700 medlemmar.

Förbundet ordnar skolning, delar ut stipendier, bevakar kritikernas fackmässiga förmåner inom tidningspressen och de elektriska medierna samt vidarebefordrar aktuell information om kritikernas arbetsförhållanden och arbetets innehåll.

Styrelsen 2024

Ordförande
Vesa Rantama (litteratur), Helsingfors

Medlemmar
Petteri Enroth (bildkonst), Helsingfors
Tenka Issakainen (dans och teater), Rovaniemi
Anu Jormalainen (musik), Rovaniemi
Aleksi Kuutio (litteratur), Helsingfors
Sanna Lipponen (bildkonst), Helsingfors
Marissa Mehr (litteratur), Helsingfors
Sara Nyberg (dans och teater), Helsingfors
Maaria Ylikangas (litteratur), Helsingfors

Suppleanter
Minnamaria Koskela (litteratur), Jyväskylä
Marita Nyrhinen (film, musik), Seinäjoki

Avdelningar

Förbundets verksamhet täcker hela konstfältet; kritiker från samtliga konstområden välkomnas som medlemmar. Förbundet har fem konstrelaterade avdelningar, litteraturavdelningen, bildkonstavdelningen, musikavdelningen, dans- och teateravdelningen samt filmavdelningen. Avdelningarna sköter även om relationerna till sina egna respektive internationella organisationer.

Bildkonstavdelningen & AICA Finland

Bildkonstavdelningen fungerar genom att ordna diskussions- och tilläggsskolningsevenemang som anknyter till frågor inom det egna området. I samband med dessa evenemang uppträder både inhemska och utländska experter. Avdelningen satsar på information, samarbete med bildkonstinstitutioner, organisering av omfattande, intressanta temamöten samt öppenhet inom den internationella verksamheten.

Avdelningen sköter om sina medlemmars relationer till det internationella bildkonstkritikerförbundet AICA (Association Internationale des Critiques d´Art). Avdelningens styrelse utnämner en representant till AICA:s årliga allmänna möte. Avdelningens styrelse utnämner Finlands AICA-medlemmar.

Dans- och teateravdelningen

Dans- och teateravdelningen ordnar seminarier och diskussioner med anknytning till det egna området. Avdelningen fungerar inom dans- och teaterkritikernas internationella teaterkritikerförbund AICT/ IATC (Association Internationale des Critiques de Théatre / International Association of Theatre Critics) som Finlands sektion. Avdelningens styrelse utnämner avdelningens representant till AICT/ IATC:s årsmöte som hålls vartannat år.

Filmavdelningen

Filmavdelningen strävar till att ordna aktuella evenemang som anknyter till det egna området. Filmavdelningen fungerar som Finlands avdelning inom det internationella filmkritikerförbundet FIPRESCI (Fédération International de la Presse Cinématographique). Avdelningens styrelse nominerar kandidater till FIPRESCI:s prisjuryr på internationella filmfestivaler. Därtill utnämner avdelningen sin representant till FIPRESCI:s årsmöte.

Litteraturavdelningen

Litteraturavdelningen håller årligen aktuella seminarier och diskussioner framför allt i samband med bokmässor. Avdelningen utnämner representanter för Finlands Kritikerförbund till Runeberg-, Mikael Agricola- och J. A. Hollo-prisnämnderna. Avdelningen strävar till att samarbeta med internationella och inhemska organisationer inom samma fält.

Musikavdelningen

Musikavdelningen strävar efter att årligen arrangera aktuella seminarier och diskussioner. Avdelningen utreder möjligheterna till att skapa internationell verksamhet och internationella kontakter.

Åboavdelningen

Åboavdelningen är den enda lokala avdelningen inom Finlands Kritikerförbund. Åboavdelningen utdelar Kritikens Vikter åt konstnärer från Egentliga Finland.

Kritikens Sporrar

Finlands Kritikerförbund r.f. har år 1961 grundat Kritikens Sporrar -priset som årligen utdelas åt en finländsk skapande eller uppträdande konstnär eller grupp för en meriterad insats inom något konstområde. Priset utdelas som erkänsla för det främsta konstnärliga genombrottet under året (utgående från utdelningsdagen) eller en därmed jämförbar insats främst åt unga konstnärer.

Kontaktinformation

Finlands Kritikerförbund

Vesa Rantama
Ordförande
tel. +358 50 368 0072
e-post: puheenjohtaja(at)sarv.fi

Riikka Laczak
Verksamhetsledare
tel. +358 41 506 5594
e-post: riikka.laczak(at)sarv.fi

Kansli
Bulevarden 5 A 7e
00120 Helsingfors
e-post: info(at)sarv.fi
tel. +358 41 506 5594
www.kritiikinuutiset.fi
www.facebook.com/Suomenarvostelijainliitto

Kritikernytt

Martti-Tapio Kuuskoski
Chefredaktör
e-post: kritiikin.uutiset(at)sarv.fi
www.kritiikinuutiset.fi

bursa escort