Liity jäseneksi

SARVin jäsenyyttä voivat hakea yli vuoden ajan tiedotusvälineihin tai verkkojulkaisuihin arvosteluja ja/tai kriittisiä kulttuuriesseitä kirjoittaneet henkilöt. Arvostelijan työn ei tarvitse olla päätoimi, mutta sen tulee olla jatkuvaa. Hakijan tulee tiedostaa, missä tilanteissa hän on esteellinen eli jäävi toimimaan arvostelijana ja toimia itse sen mukaisesti.

Tiedotusvälineiksi ei tässä yhteydessä lueta esimerkiksi mainoslehtiä tai näyttelyluetteloita. Verkkojulkaisu voi olla esimerkiksi verkkolehti tai blogi. Arvostelu on asiantuntijan kirjoitus, jossa arvioidaan jonkun taiteenalan teosta, tapahtumaa, produktiota tai kulttuurialan ilmiötä. Haastattelut, esittelyt, ennakkojutut, artikkelit tai referaatit eivät ole arvosteluja. Kriittinen essee voi käsitellä esimerkiksi jotain ajankohtaista kulttuurin ilmiötä tai aihetta arvottavasti ja perustellen.

Jäsenyyttä hakevan tulee liittää näytteeksi kuusi (6) kirjoittamaansa julkaistua arvostelua tai kriittistä esseetä (haastattelut, esittelyt ja ennakkojutut eivät ole arvosteluja). Kirjoituksista kahden (2) tulee olla hakupäivästä laskien yli vuoden vanhoja. Kirjoitukset ja verkkojulkaisujen tekstit tulee toimittaa julkaistussa muodossa sähköpostin liitteinä, esimerkiksi pdf-tiedostoina. Hakemuksista täytyy käydä ilmi kirjoitusten kirjoittaja, julkaisuaika, julkaisu ja julkaisija. Verkkojulkaisuissa julkaisija voi olla kirjoittaja.

Hakemukseen liitettyjen arvostelujen tai kriittisten esseiden tulee olla laadukkaita ja ammattimaisesti kirjoitettuja. Näytetöistä tulee käydä ilmi hakijan taiteenalan asiantuntijuus.

Liiton hallitus voi myös hyväksyä hakemuksesta jäseneksi henkilön, jonka se katsoo toimineen ansioituneena taide- ja kulttuurikritiikin edistäjänä ja kirjoittajana. Liiton hallitus hyväksyy uudet jäsenet kokouksessaan. Hallitus voi hylätä hakemuksen harkintansa mukaan.

Jäsenyyttä haetaan sähköisesti, lataa hakemuslomake täältä (.docx) tai täältä (.pdf)

Hakemukset toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen: info(at)sarv.fi

Liiton jäsenmaksu on 70 euroa ja kerran maksettava liittymismaksu 15 euroa.

Jäsenhankintakampanja: Vuonna 2024 jäseneksi liittyvät saavat 50 %:n alennuksen liittymisvuoden jäsenmaksusta. Lue lisää

Liiton jäsenet saavat seuraavat edut:

JÄSENTILAISUUDET

SARV järjestää jäsenilleen keskustelu- ja täydennyskoulutustilaisuuksia. Liiton järjestämä koulutus on luonteeltaan kriitikoiden täydennyskoulutusta, jonka tavoitteena on kriitikoiden ammattitaidon syventäminen. Liiton jaokset järjestävät seminaareja sekä osallistuvat kansainvälisiin arvostelijoiden tapahtumiin.

Lue lisää ajankohtaisista tilaisuuksista täältä.

KANSAINVÄLISIÄ YHTEYKSIÄ

Suomen arvostelijain liitto ry on jäsenenä eräissä kansainvälisissä arvostelijoiden järjestöissä. Liiton ja sen jaosten kautta jäsenet saavat tietoja kansainvälisistä tapahtumista ja keskusteluista. Voimme myös auttaa kansainvälisten yhteyksien solmimisessa.

KRITIIKIN UUTISET -VERKKOLEHTI

Kritiikin Uutiset sisältää asiaa kritiikin eri alueista, taiteesta ja sen arvottamisen pulmista sekä arvostelijoita koskevista tapahtumista sekä uutisista.

APURAHAT

SARV kuuluu useiden tekijä- ja kustantajajärjestöjen perustamaan Kopiosto ry:hyn, joka valvoo jäsenjärjestöjensä jäsenten tekijänoikeudellisia kysymyksiä. Kopiosto maksaa vuosittain SARVille valokopioinnista kertyneitä korvauksia, joita liitto käyttää arvostelijoille myönnettäviin stipendeihin. Kopiosto-apurahaa voi hakea mihin tahansa arvostelijan ammattitaitoa kehittävään tarkoitukseen. Osa apurahoista suunnataan muihin Pohjoismaihin tehtäviin opinto-, työ-, kongressimatkoihin tai vastaaviin.

PRESS-KORTTI

Suomen arvostelijain liiton Press-kortti takaa maksuttoman pääsyn useisiin kulttuurikohteisiin kuten museoihin ja näyttelyihin. Press-kortista on hyötyä sekä ulkomailla että kotimaassa. Matkahuolto myöntää jäsenkortillamme matkustaville alennusta 30 prosenttia yli 80 kilometriä pitkästä linja-automatkasta. Laivayhtiöt myöntävät alennusta omien taksojensa mukaan.

bursa escort