Jäsenkriteerit

Suomen arvostelijain liiton jäsenyyttä voivat hakea yli vuoden ajan tiedotusvälineihin tai verkkojulkaisuihin arvosteluja ja/tai kriittistä kulttuuriesseitä kirjoittaneet henkilöt. Arvostelijan työn ei tarvitse olla päätoimi, mutta sen tulee olla jatkuvaa. Hakijan tulee tiedostaa, missä tilanteissa hän on esteellinen eli jäävi toimimaan arvostelijana ja toimia itse sen mukaisesti.

Tiedotusvälineiksi ei tässä yhteydessä lueta esimerkiksi mainoslehtiä tai näyttelyluetteloita. Verkkojulkaisu voi olla esimerkiksi verkkolehti tai blogi. Arvostelu on asiantuntijan kirjoitus, jossa arvioidaan jonkun tieteenalan teosta, tapahtumaa, produktiota tai kulttuurialan ilmiötä. Haastattelut, esittelyt, ennakkojutut, artikkelit tai referaatit eivät ole arvosteluja. Kriittinen essee voi käsitellä esimerkiksi jotain ajankohtaista kulttuurin ilmiötä tai aihetta arvottavasti ja perustellen.

Jäsenyyttä hakevan tulee liittää näytteeksi kuusi laatimaansa julkaistua arvostelua tai kriittistä esseetä. Arvosteluista kahden tulee olla hakupäivästä laskien yli vuoden vanhoja. Arvostelut tulee toimittaa julkaistussa muodossa sähköpostin liitteinä, esimerkiksi pdf-tiedostoina. Hakemuksista täytyy käydä ilmi niiden kirjoittaja, julkaisuaika, julkaisu ja julkaisija. Verkkojulkaisuissa julkaisija voi olla kirjoittaja.

Hakemukseen liitettyjen arvosteluiden tai kriittisten esseiden tulee olla laadukkaita ja ammattimaisesti kirjoitettuja. Näytetöistä tulee käydä ilmi hakijan taiteenalan asiantuntijuus.

Liiton hallitus voi myös hyväksyä hakemuksesta jäseneksi henkilön, jonka se katsoo toimineen ansioituneena taide- ja kulttuurikritiikin edistäjänä ja kirjoittajana. Liiton hallitus hyväksyy uudet jäsenet kokouksessaan. Hallitus voi hylätä hakemuksen harkintansa mukaan.

Tulosta jäsenhakemus jasenhakemuslomake_2015.doc.

bursa escort