Kopiosto-valtakirja

Suomen arvostelijain liitto ry on tekijöiden ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry:n jäsen. SARV valvoo Kopiostossa arvostelijoille myönnettävien kopiointikorvausosuuksien oikeudenmukaista jakoa. SARVin hallitus päättää Kopiosto ry:n liitolle tilittämien kopiointikorvausvarojen käytöstä. Hallituksen tavoitteena on jakaa vähintään puolet tilitetyistä Kopiosto-korvausvaroista apurahoina suoraan arvostelijoille.

Kopiosto-valtakirja

Koneella täytettävä versio: SARV_Kopiosto-valtakirja_dynaaminen
Kentät voi täyttää koneella, mutta valtakirja on muistettava tulostaa ja allekirjoittaa

Käsin täytettävä paperiversio: SARV_Kopiosto-valtakirja_staattinen
Valtakirja on muistettava allekirjoittaa

Mikä on Kopiosto-valtakirja?

Kopiosto-valtakirjalla tekijänoikeuden suojaamien teosten oikeudenomistajat eli tekijät ja kustantajat antavat Kopiostolle valtuutuksen myöntää puolestaan lupia teostensa kopiointiin.

Annettu valtuutus mahdollistaa sen, että huolehdimme puolestasi teostesi kopiointiin liittyvistä oikeuksistasi ja eduistasi.

Valtakirja annetaan järjestölle aina tietyssä ominaisuudessa.

Voit siis antaa valtakirjan usealle Kopioston jäsenjärjestölle, mutta vain kerran tietyssä ominaisuudessa.

Järjestölle kerran annettu valtakirja säilyy voimassa pysyvästi. Valtuus ei lakkaa automaattisesti, esimerkiksi erotessasi järjestöstä, jollet itse erikseen peru tai muuta sitä. Voit halutessasi päivittää valtuutustasi esimerkiksi lisäämällä siihen uusia ominaisuuksia.

Kuka voi antaa Kopiosto-valtakirjan?

Voit antaa valtuutuksen Kopiosto-valtakirjalla, jos teet tekstejä, kuvia tai nuotteja painettuihin ja/tai internetissä julkaistuihin teoksiin – vaikkapa kirjoihin, lehtiin tai nettiartikkeleihin.

Jos teet monen tyyppisiä teoksia (esimerkiksi kirjoitat tietokirjoja ja piirrät sarjakuvia), valtakirja kannattaa antaa erikseen jokaiselle teostesi alaa edustavalle järjestölle. Voit siis antaa valtakirjan usealle Kopioston jäsenjärjestölle, mutta vain kerran tietyssä ominaisuudessa. Voit halutessasi päivittää valtuutustasi esimerkiksi lisäämällä siihen uusia ominaisuuksia.

Järjestölle kerran annettu valtakirja säilyy voimassa toistaiseksi eikä se lakkaa automaattisesti, esimerkiksi erotessasi järjestöstä, jollet itse erikseen peru tai muuta sitä.

Usein valtakirja annetaan järjestölle silloin, kun liityt sen jäseneksi tai haluat hyötyä järjestön tarjoamista eduista, esimerkiksi sen jakamista apurahoista.

SARVin myöntämät apurahat rahoitetaan Kopioston tilittämillä tekijänoikeuskorvauksilla.

Voit myös antaa Kopiosto-valtakirjan SARVille, vaikka et olisikaan jäsen.

Lue lisää Kopioston sivuilta