Kuvataidejaos & AICA Finland

Kuvataidejaokseen kuuluu lähes 200 pääalanaan kuvataidetta arvostelevaa jäsentä. Jaoshallituksen puheenjohtajana toimii Asta Kihlman ja hallituksen jäseninä Petteri Enroth, Marja-Terttu Kivirinta, Esa Laaksonen, Sanna Lipponen, Sini Mononen, Riku Räihä, Jane Vuorinen.

Kuvataidejaos toimii järjestämällä keskustelu- ja täydennyskoulutustilaisuuksia oman alansa kysymyksistä. Niissä esiintyy niin koti- kuin ulkomaisiakin alan asiantuntijoita. Jaos panostaa tiedonkulkuun, yhteistyöhön kuvataiteen instituutioiden kanssa, laajasti kiinnostavien isojen teematilaisuuksien järjestämiseen sekä avoimuuteen kansainvälisessä toiminnassa.

Jaos hoitaa jäsentensä yhteyksiä kansainväliseen kuvataidearvostelijain liittoon AICA:an (Association Internationale des Critiques d’Art). Jaoshallitus nimeää edustajan AICA:n vuosittaiseen yleiskokoukseen. Jaoksen hallitus nimeää Suomen osalta AICA:n jäsenet.

Art section & AICA Finland

The art section includes visual arts, design and architecture critics. It organizes discussions and training events about the questions of its sphere. Both national and international experts of the field perform in these occasions. The section invests in communication and collaboration with institutions of visual arts, organizing thematic presentations that interest wide audience and openness in international activity.

The section is a section member of the international art critics association AICA (Association Internationale des Critiques d’Art), http://www.aica-int.org/, named AICA Finland. The board of the Finnish section elects a representative to AICA annual general assembly. The board nominates the members of AICA Finland.

Members of the Board of the Finnish Critics’ Association’s Art Section

Asta Kihlman, Petteri Enroth, Marja-Terttu Kivirinta, Esa Laaksonen, Sanna Lipponen, Sini Mononen, Riku Räihä and Jane Vuorinen.

bursa escort