kirjoittaja: Maria Hirvi-Ijäs

Mittaamattomuus elävän ymmärtämisen keskiössä

Kritiikin Uutisten keväässä tullaan käsittelemään aihetta digitaalisuus ja kritiikki – juttuehdotuksia voi lähettää 15.4. asti osoitteeseen kritiikin.uutiset@sarv.fi. Varaslähtönä aiheeseen Maria Hirvi-Ijäs tarkastelee mittaamisen ja mittaamattomuuden välistä kriisiä arviossaan Jonna Bornemarkin suurta suosiota saavuttaneesta teoksesta Det omätbaras renässans (2018).

Upplevelsens fördjupning och motstånd – att möta bildkonsten i den festivaliserade kulturens era

I 1900-talets kritiska teorier om de visuella konsterna är ett centralt tema konstens sociala roll och konstverkets relation till betraktaren. Det som det i förlängningen har kommit att handla om är en granskning av rörelsen mellan verket och upplevelsen, skiftningarna mellan bild och realitet, skillnaden mellan verklighet och fiktion i en samhällelig kontext. I 2000-talet är vi sedan länge överösta med spektakel, översköljda av bildvågor och förlorade i de visuella representationernas skikt.

Mitä tapahtuu marginaalissa?

Kun kohdataan marginaali käsitteenä, ensimmäisenä tulee usein mieleen paikka tai asema, joka sijaitsee syrjässä, sivussa ja joka on helppo ohittaa ja jättää huomiotta. Marginaali-ilmiötä ei tarvitse ottaa vakavasti...

Filtrerat seende

En av de absolut hetaste konstnärsnamnen idag är den serbiskfödde Marina Abramović (f. 1946). Det finns inte någon tvekan om det. Många av oss har följt henne i flera decennier, men hon slog igenom i den stora publikens medvetenhet med...