150 lähikritiikkiä paikallismedioissa, 100 kriitikon vastaanottoaikaa, kritiikin tarkoituksen kirkastaminen ja kriitikoiden aseman kehittäminen medioissa. Kolmivuotinen Kritiikki näkyy! -hanke parantaa kritiikin asemaa yhteiskunnassa ja mediassa sekä luo sille kestävää tulevaisuutta myös julkaisuilla sekä ajankohtaisen kritiikkitutkimuksen soveltamisella käytäntöön.

Kritiikki näkyy! -hankkeen verkkosivut ja visuaalisen ilmeen on suunnitellut Seppo Laine.

Kritiikki näkyy! -hankkeen juuri avatuilla verkkosivuilla katsotaan aluksi kritiikkiä toisin. Toisinkatsominen tunnistaa ja tunnustaa kritiikiksi sellaista puhetta taiteesta, jota ei usein nähdä kritiikkinä. Kritiikin vaatimukset voivat olla kovia tai sen asema hauras eri konteksteissa. Toisin katsottu kritiikki pyrkii tuomaan näitä esiin. Myös Kritiikkiklinikka-toiminta on käynnistynyt. Hanke järjestää kaikille avoimia henkilökohtaisia vastaanottoaikoja kriitikoiden kanssa.

Vuonna 2021 julkaistaan ensimmäiset lähikritiikit, jotka toteutetaan yhteistyössä paikallismedioiden kanssa koko Suomessa. Lähikritiikki tukee paikallisia keskusteluja taiteesta ja pyrkii vakiinnuttamaan kritiikin asemaa alueellisissa medioissa tukemalla paikallisten tekijöiden työtä. Lähikritiikkiin liittyvät elimellisesti inkluusion kysymykset, joihin hankkeen ensimmäinen julkaisu pureutuu.

Vuosina 2022 sekä 2023 painopiste siirtyy myös jonkin verran Suomen rajojen ulkopuolelle. Hankkeessa haetaan uusiin kritiikkikäytäntöihin vetoapua ja näkökulmia lähialueilta, kuten Norjasta, Ruotsista, Venäjältä ja Virosta. Viimeisinä vuosina tehdään tutkimusta hankkeen tuloksista ja ehdotetaan käytännön toimenpiteitä kritiikin elinvoiman edistämiseksi. Kritiikki hakee hankkeessamme myös yllättäviä taiteellisia muotoja esimerkiksi performanssin, somekanavien hyödyntämisen ja luovan monikielisyyden muodossa.

”Kritiikin tulisi olla läsnä arjessa, osana päivittäistä lukukokemusta ja taidekeskustelua. Tarvitaan aitoa moniäänisyyttä, avoimuutta sekä erilaisia mielipiteitä ja kokemuksia sallivaa, rakentavaa keskustelua. Taidetta ei tarvitse selittää etäältä, myös tunteet ovat taiteen kokemisessa sallittuja ja tutkimuksen arvoisia.”, hankkeessa työskentelevä Riikka Laczak toteaa.

Kritiikki näkyy! on Suomen arvostelijain liiton toteuttama ja Koneen säätiön rahoittama kolmivuotinen hanke. Projektikoordinaattorina työskentelee kriitikko Maaria Ylikangas ja hankkeen johtoryhmässä toimivat Suomen arvostelijain liiton puheenjohtaja Maria Säkö ja toiminnanjohtaja Riikka Laczak.

Lisätietoja: Projektikoordinaattori Maaria Ylikangas, maaria.ylikangas(a)sarv.fi, 045 3201373

www.kritiikkinakyy.fi

Jaa artikkeli:Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
bursa escort