Tänä Suomen tasavallan 102. itsenäisyyspäivänä Kritiikin Uutiset ja sen julkaisija Suomen arvostelijain liitto SARV voivat todella juhlia ja katsoa valoisasti tulevaisuuteen!

Vuosi 2019 on ollut Kritiikin Uutiset -lehden 50-vuotisjuhlavuosi. Sen kunniaksi järjestettiin muun muassa toisen asteen koulutusta käyvien ikäluokalle suunnattu Mikä kritiikki! -kirjoituskilpailu. Vastaavia kukoistavampaa taidekritiikkiä siementämään pyrkiviä kisoja ei tässä maassa ole juuri aiemmin nähty. Kilpailun sato oli ilahduttava, kuten voi päätellä keväällä Kritiikin Uutisissa julkaistuista voittajateksteistä. (I: JokelaII: SaarikiviIII: Komulainen; erikoisp: Torvinen)

Tulevana vuonna Suomen arvostelijain liitto puolestaan täyttää tasavuosia: jo 70 vuotta!

Vuosi 2020 on tuova suomalaisen taidekritiikin kentälle, ja siten myös Kritiikin Uutisiin, yhteisöllisyyteen ja kansainvälisyyteen liittyviä pyrintöjä. Entistä suuremmat panostukset mahdollistaa eilen Koneen Säätiön SARVille myöntämä kolmen vuoden varsin mittava apuraha.

300 000 euron tuki myönnettiin Kritiikki näkyy! -hankkeelle, joka ”pyrkii sitouttamaan uusia keskustelukulttuureja taidekritiikkiin, muuttamaan Suomessa käytävää taidekeskustelua, tuomaan kritiikkiä sekä kriitikon asiantuntemusta paikkoihin ja yhteyksiin, joissa sitä ei ole totuttu näkemään sekä tekemään näkyväksi sen valtavan näkymättömän sisällöntuotannon, jota kritiikki kulttuurikeskusteluun tuo”.

Tavoitteena on demokratisoida taidetta ja tietoa, törmäyttää erilaisia näkökulmia ja työskennellä määrätietoisesti kritiikin uudistamisen puolesta.

”Painopisteinä ovat yhteisöt sekä yhdessä tekeminen, lähiympäristön näkeminen uudestaan, taidekritiikin merkityksen pohtiminen ilmastonmuutoksen aikana, kritiikkikulttuurin haastaminen toisenlaisilla näkemyksillä, kriitikoiden ajatuspajat ja mentorointi, kritiikin juurruttaminen uusiin julkaisukanaviin, kansainvälisen kritiikkitutkimuksen ja kritiikistä käytävän huipputasoisen keskustelun tuominen suomalaisten saataville sekä kritiikin näkyvyyden lisääminen.”

Tavoitteena on siis suomalaisen taidekritiikin uusi asemoiminen yhteiskuntaan sekä vanhentuneiden kritiikkikäsitysten muuttaminen ja murtaminen. Kritiikin Uutiset ottaa haasteen vastaan!

Suomen arvostelijain liitto on mukana myös aiemmin tällä viikolla julkistetussa Suomen Kulttuurirahaston koulutushankkeessa, joka on suunnattu uransa keskivaiheilla oleville kriitikoille, ”jotta heidän ammattitaitonsa ei katoaisi mediasta rahoitusongelmien ja kritiikkiä ylenkatsovan henkisen ilmapiirin vuoksi”. Koulutus ajoittuu syksylle 2020, mutta hakuaika siihen on jo 20.1.–17.2. Hankkeesta voi lukea lisää tästä linkistä: Suomen Kulttuurirahasto järjestää kirjoittajakoulun kriitikoille.

Näillä eväillä taidekritiikin merkitys toivottavasti siis vahvistuu uudessa julkisuudessa ja myös luo sitä. Toki tilanne on yhteiskunnallisesti, ja aivan globaalissa mittakaavassa, haastava. Julkisuus on saanut muutamana viime vuosikymmenenä tuta aivan ennennäkemättömällä tavalla siinä aina itäneet pinnallistumisen ja yksioikoistumisen vaarat (populismin negatiiviset puolet).

Siksi on ymmärrettävä että taide ja kulttuuri ei tässä maailmassamme ole vain jokin kiva lisä Maslow’n tarvehierarkian korkeammilla portailla. Se on ennen kaikkea sellainen yhteiskunnallinen liike joka ylläpitää yhteisöä rauhanomaisin keinoin yhdessä.

Vaikka vastatuulet lepattavat välillä purjeita, niin luovikoon taide, kulttuuri ja syvällinen kritiikki yhteiskunnassamme uusille raikkaille vesille. Navigoikaamme kulttuurisen muistin merillä, taivaan merkit ja pohjavirrat tutkien!

Jaa artikkeli:Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
bursa escort