Aika: perjantai 31.8.2012 klo 11–16.15 ja lauantai 1.9.2012 klo 12–16.15,
Paikka: Ateneum-sali (Kaivokatu 2, Helsinki),
Vapaa pääsy

Critics Between Arts -tapahtumassa eri taiteen alojen kansainväliset ja kotimaiset kriitikot käyvät vuoropuhelua taiteidenvälisyydestä, sähköisen kulttuurimurroksen vaikutuksista ja kritiikin muodon muuttumisesta. Englanninkielinen seminaari on avoin kaikille kulttuurista ja taiteesta kiinnostuneille. Tapahtuman järjestää Suomen arvostelijain liitto ry.

Tunnettu Guardianin elokuvakriitikko Ronald Bergan tarkastelee puheenvuorossaan sitä, miksi elokuvaa – seitsemättä taidetta – kohdellaan valitettavan usein edelleen alempiarvoisena kuin muita taiteen lajeja. Tanskalainen kirjallisuuskriitikko Mette-Marie Zacher Sørensen puolestaan pohtii miksi uutta mediataidetta koskevaa kritiikkiä on vaikea saada läpi sanomalehtiin. Palkitun brittiläisen verkkolehden The Arts Deskin kuvataidekriitikko Fisun Güner käsittelee muun muassa sitä, miten taiteidenvälisyys tulee esille verkossa. Miten sähköinen kulttuurimurros on vaikuttanut taiteidenvälisyyteen ja taiteesta kirjoittamiseen?

Norjalaisen Jazznytt-lehden toimittaja Jan Granlie keskittyy jazzkulttuurin muutokseen pohtimalla esimerkiksi sitä, miten pienessä, viisimiljoonaisessa maassa pystytään julkaisemaan kannattavasti jazziin erikoistunutta lehteä. The Timesin teatterikriitikko Donald Hutera tarkastelee sitä, miten tanssia ja liikettä lähestytään teatterissa ja tekstiä ja puhetta tanssissa. Pitäisikö liike ymmärtää tanssijoiden puheena, ja entä mitä voisi sanoa näyttelijöiden liikkeestä?

Kotimaisina puhujina ovat elokuvakriitikko Antti Alanen, kirjallisuudentutkija Maaria Pääjärvi, säveltäjä Osmo Tapio Räihälä ja pelisuunnittelija Pekko Koskinen. Seminaarin juontaa toimittaja David Mawby.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Elisabeth Nordgren, +358 40 588 6974, puheenjohtaja(a) sarv.fi
toiminnanjohtaja Riikka Laczak, +358 41 506 5594, info(a)sarv.fi
www.sarv.fi, www.facebook.com/Suomenarvostelijainliitto

TIEDOTE

***

Press release August 23rd, 2012
For immediate release

FOCUS ON INTER ARTISTIC ACTIVITIES IN CRITICS BETWEEN ARTS SEMINAR

Time: Friday, August 31st at 11-16.15 and Saturday, September 1st at 12-16.15
Place: The Finnish National Gallery Ateneum, auditorium, Kaivokatu 2, Helsinki Finland
Admission free

Critics Between Arts event launches an intercourse by international and Finnish critics of different arts about multimedia, effects of the electronic breakthrough and changing forms of arts criticism. The seminar, held in English, is open to all interested in culture and arts. The Finnish Critics’ Association organizes the seminar.

Ronald Bergan, the well known film critic who writes in the Guardian, focuses in the question, why film ”the seventh art” is still treated as inferior compared to other arts. Danish literature critic Mette-Marie Zacher Sørensen reflects on how come it is so difficult to get criticism of new media art into newspapers. Art critic of the award-winning online arts journal The Arts Desk, Fisun Güner deals among others with the question of how inter artistic approaches are represented in the net. What are the effects of the electronic breakthrough into multimedia and writing of arts.

The editor of Norwegian magazine Jazznytt, Jan Granlie concentrates on the change of jazz culture by thinking how it is possible to publish a cost-effective jazz magazine in a small country of five million people.

Donald Hutera, the theatre critic contributing to The Times views, how we approach dance and movement in theatre and speech and text in dance. Should the movement be understood as dancers talk, and what about actors in motion?

The Finnish speakers are film critic Antti Alanen, literature researcher Maaria Pääjärvi, composer Osmo Tapio Räihälä and game designer Pekko Koskinen. The seminar presenter is journalist David Mawby.

For more information:
Elisabeth Nordgren, president, tel. +358 40 588 6974, puheenjohtaja(a)sarv.fi
Riikka Laczak, executive director, tel. +358 41 506 5594, info(a)sarv.fi
www.sarv.fi, www.facebook.com/Suomenarvostelijainliitto

PRESS RELEASE

***

Pressmeddelande 23.8.2012
Fri för publicering

KONSTERNAS INTERAKTION SOM TEMA PÅ DET INTERNATIONELLA CRITICS BETWEEN ARTS -SEMINARIET

Tid: fredag 31.8.2012 klockan 11–16.15 och lördag 1.9.2012 klockan 12–16.15
Plats: Ateneumsalen (Brunnsgatan 2, Helsingfors)
Fritt inträde

Under Critics Between Arts-seminariet diskuterar utländska och inhemska representanter för kulturens olika områden interaktionen inom konsterna, influenserna från den elektroniska kulturomvälvningen och förändringarna som berör kritikens form. Seminariet, som äger rum på engelska, är öppet för alla kultur- och konstintresserade. Seminariet arrangeras av Finlands Kritikerförbund, r.f.

Den kända filmkritikern Ronald Bergan från tidningen Guardian undersöker i sitt inlägg frågan om varför filmen – den sjunde konstarten – tyvärr fortfarande alltför ofta hanteras som en lägre kastens konstform jämfört med övriga konstformer. Den danska litteraturkritikern Mette-Marie Zacher Sörensen reflekterar för sin del över varför det är svårt att i tidningarna få igenom den kritik som berör den nya mediakonsten. Den prisbelönade bildkonstkritikern Fisun Güner, som skriver för nättidningen The Arts Desk, tar bland annat upp den interaktiva konstens synlighet på nätet. Hur har den elektroniska kulturbrytningen inverkat på konsternas interaktion och skrivandet om konsten?

Redaktören för den norska Jazznytt-tidskriften Jan Granlie koncentrerar sig på jazzkulturens förändringar genom att bland annat fundera över hur man i ett litet land, med en befolkning på fem miljoner, framgångsrikt lyckas publicera en jazzspecialilserad tidskrift. Donald Hutera, teaterkritiker för The Times, granskar på vilket sätt dansen och rörelsen närmar sig teatern, och därtill texten och talet om dansen. Borde man uppfatta rörelsen som dansarnas prat? Och vad kunde man säga om skådespelarnas rörelse?

Inhemska talare är filmkritikern Antti Alanen, litteraturforskaren Maaria Pääjärvi, tonsättaren Osmo Tapio Räihälä och spelplaneraren Pekko Koskinen. Seminariet leds av redaktören David Mawby.

Tilläggsuppgifter:
ordförande Elisabeth Nordgren, +358 40 588 6974, puheenjohtaja(a)sarv.fi
verksamhetsledare Riikka Laczak, +358 41 506 5594, info(a)sarv.fi
www.sarv.fi, www.facebook.com/Suomenarvostelijainliitto

PRESSMEDDELANDE

Jaa artikkeli:Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
bursa escort