20.11.2010 Ostrobotnia, Museokatu 10, Helsinki

Suomen arvostelijain liitto ry:n
Syyskokous 2010, Lauantaina 20.11.2010 klo 13.30–15.00
Ostrobotnia, Museokatu 10, Helsinki

Asialista

1 §    Kokouksen avaus

2 §    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3 §     Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

4 §    Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

5 §     a) Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen vuodeksi 2011

b) Liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen vuodeksi 2011
Hallituksen ehdotus: liittymismaksun suuruudeksi ehdotetaan 15 euroa (v. 2010: 15 e) ja vuosijäsenmaksun suuruudeksi 70 euroa (v. 2010: 55 e)

c) Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioiden ja kulukorvausten vahvistaminen
Hallitus esittää vuodeksi 2011 hallitusten jäsenten kokouspalkkioksi 30 e/kokous ja puheenjohtajan 40 e/kokous. Hallituksen kokousten matkakorvaukset maksetaan liiton matkustusohjesäännön     mukaan. Puheenjohtajan palkkioksi ehdotetaan 200 euroa/kuukausi. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

6 §     a) Päätetään hallituksen jäsenmäärästä, 5–9  

b) Toimitetaan hallituksen varsinaisten jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
Erovuorossa: Antti Selkokari, Ville Hänninen, Pirjo Immonen, Jonni Roos

c) Toimitetaan varajäsenten vaali (2 paikkaa)
Kaudella 2010 varajäseninä olivat Eija Komu ja Mats Liljeroos.

7 §    Suoritetaan tilintarkastajien (2) ja varatilintarkastajien (2) vaali
Liiton tilintarkastajat vuonna 2010 olivat Heikki Jokinen ja Heikki Keskinen.

Varatilintarkastajina ovat olleet Hilkka Eklund ja Karo Hämäläinen.

8 §    Muut kokouksen käsiteltäväksi esitettävät asiat

9 §    Kokouksen päättäminen

 

Helsingissä 4.11.2010 Siskotuulikki Toijonen, puheenjohtaja

Jaa artikkeli:Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone